Problematiek ouders

Heeii,
In dit artikel ga ik jullie wat uitleggen over de problemen waar de ouders mee te maken kunnen krijgen.

 

Jaarlijks hebben in Nederland 864.000 ouders last van psychische en/of verslavingsproblemen. Naast de proberen die de ouders dan zelf ervaren hebben deze ook gevolgen voor hun kinderen. Naar schatting zijn er in Nederland 406 miljoen kinderen onder de 22 jaar die in zo’n situatie zitten. Het hebben van een ouder met een psychische ziekte zorgt natuurlijk ook voor een aantal risico’s, zo ontwikkelt 1 op de 3 kinderen zelf vroeg of laat een psychisch of verslavingsprobleem.


Een groot deel van de kinderen die met jeugdzorg te maken krijgen hebben een ouder of ouders met psychische of verslavingsproblemen. Uit een recent onderzoek van het bureau jeugdzorg uit Overijssel blijkt dat 44% van de jeugdigen van de bureaus jeugdzorg een beroep doen op het bureau vanwege het feit dat (een van) de ouders om psychische en/of verslavingsproblematiek niet in staat zijn goed op te voeden of een veilige omgeving te kunnen bieden.

Nu is het vaak zo dat veel ouders met een psychische of verslavingsproblemen geen hulp zoeken bij een instelling vaak uit schaamte maar ook uit angst omdat de kinderen misschien wel uit huis geplaatst moeten worden. Maar toch blijkt er uit onderzoek dat veel ouders die hulp zoeken voor hun kind bij de jeugdzorg zelf psychische of verslavingsproblemen hebben.  Er zijn ook ouders die vergelijkbare problemen hebben als waarvoor hun kind is aangemeld, bijvoorbeeld angst, trauma of ADHD-achtige verschijnselen. Soms komt dit pas naar voor als het kind al een tijdje in behandeling is. Voor sommige ouders is dan het moment dat ze er voor het eerst over praten.

 

Een groot deel van dit soort problemen kunnen prima behandeld worden door professionals in de jeugd-GGZ, die hebben vaak ook kennis over volwassenen. Voor de betrokken ouder is dat prettig, zo hoeft hij/zij niet nog een keer de drempel over om hulp te vragen.

Dit was mijn artikeltje over de problematiek van de ouders, er komt nog een los artikel over de problematiek van de kinderen. Ik hoop dat jullie het interessant vinden.

Problematiek woonomgeving

Haai,
in dit artikel ga ik jullie meer vertellen over de problemen die zich kunnen voordoen in de thuisomgeving. Waar komen al die ruzies vandaan? En wat kunnen we hier aan doen?

 

Het is natuurlijk vreselijk rot als het thuis niet gaat zoals je hoopt, continu ruzie met je broertje, zusje of je ouders, de sfeer thuis is gespannen en niet gezellig. Daardoor kun je het gevoel krijgen niet begrepen te worden, en het is toch echt heel moeilijk als dat zo voelt om nog een goed humeur te houden. Je kan naar je kamer vluchten, of naar een vriend/vriendin gaan, je kunt boos worden of heel stil blijven, maar uiteindelijk lost dat niks op. En dan wat nu? Erover praten? Maar dat kan erg moeilijk zijn omdat er al problemen zijn, als je er erg tegenop ziet bedenk dan goed van tevoren wat je wilt gaan zeggen, schrijf het op of bespreek het met iemand die je vertrouwt. En dan is het nog belangrijk om het juiste moment te kiezen, niet als je net ruzie heb gehad of als de ander haast heb bijvoorbeeld.

 

Als je met anderen in 1 huis woont komt het wellis voor dat je onenigheid heb. Je kan dan net even niet over weg met je broer of zus, of je heb ruzie met je ouders over hoe laat je thuis moet zijn. Vaak worden die ruzies uitgesproken en lost het zich vanzelf wel weer op.

 

Als je er niet uitkomt samen kun je ook contact opnemen met organisaties. Deze organisaties zijn bijvoorbeeld bureau jeugdzorg, die kunnen samen met jou de situatie bespreken en met je meedenken over een oplossing.

 

Als je 18 bent of ouder dan kun je terecht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. De maatschappelijk werker denkt met je mee over een oplossing en biedt je hulp bij jou situatie. In bijna elke woonplaats is er een spreekuur voor het maatschappelijk werk.

 

Het kan ook zo zijn dat je een broertje of zusje heb met een lichamelijke of geestelijke handicap, daardoor kan het voelen dat je ouders meer tijd aan je broertje of zusje besteden dan aan jou. Ook kunnen je ouders dan snel overspannen raken, daardoor kan hun geduld eerder op zijn en zo ontstaat er ook weer ruzie.

 

Ook kan het zijn dat juist je ouders veel ruzie maken met elkaar, dat kan de sfeer in huis goed verpesten. Soms heb je er last van omdat je de ruzies hoort, je kan je dan niet meer concentreren maar wat ook kan is dat de ruziemakers jou erbij proberen te betrekken terwijl je er hellemaal niks mee te maken heb. En voor je het weet zit je er dan middenin.

 

Probeer is met je ouders te praten of met een van de twee, praten is geen wondermiddel maar vaak kan het wel opluchten. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat je ze hoorde ruzie maken en dat je dat erg vervelend vind. Je kan je ouders ook vragen de ruzies tussen je broertjes en zusjes te helpen voorkomen of op te lossen.

 

Begin niet over de ruzies als ze al ruzie aan het maken zijn, hun hoofd zit dan enkel vol met ruzie en ze zullen dan ook niet goed naar je luisteren.

 

Regels zijn er bij iedereen thuis, regels over hoe laat je thuis moet zijn, welke taken je thuis moet doen of regels over hoe je met elkaar om moet gaan.

 

Regels zijn er voor om te zorgen dat het geen rommeltje wordt thuis, maar vooral als je jong bent vindt je ze heel erg vervelend . Hoe ouder je wordt hoe meer je erover te zeggen krijgt en je zelf mag mee beslissen in de regels. Als je het niet eens bent met de regels probeer dan duidelijk uit te leggen waarom niet, waarom je het anders wilt en wat je dan anders wilt.

 

Als je ouders scheiden kan er ook veel in huis veranderen, er kunnen andere mensen erbij komen en hebben weer andere regels. Dat kunnen grote dingen zijn maar ook kleine dingetjes. Dit kan verwarrend zijn maar ook hel vervelend, het is belangrijk dat je vader en je moeder weten wat jij graag wilt maar ook wat je vervelend vindt. Probeer dit met ze te bespreken en tot een oplossing te komen zodat het thuis toch leuk en gezellig blijft.

 

Dit was mijn artikel over de problematiek thuis en wat eraan gedaan kan worden ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.

Stress

Haaii,
In dit artikel ga ik jullie meer vertellen over stress omdat het een groot risicofactor is. Wat doet stress nou eigenlijk met ons? Is stress slecht voor je?

 

Je heb twee stresssystemen het sympathisch zenuwstelsel die zorgt onmiddellijk voor de “vecht- of vluchtreactie’, en de hypofyse het 2de systeem die zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel wat omhoog gaat zodat er wat meer energie komt.

 

Beide stresssystemen zijn belangrijk en handig omdat ze ons klaarstomen om in noodsituaties snel te reageren. Alleen activeert ons brein stress niet alleen maar als er een noodsituatie is als bijvoorbeeld oversteken bij rood licht en er komt een auto aan, maar ook activeert ons brein het als er meer psychische dingen aan de hand zijn.

 

Stress is een normaal onderdeel van je leven, en het zorgt ervoor dat we ‘in evenwicht’ blijven. Bijvoorbeeld, je normale lichaamstemperatuur is ongeveer 37 graden, daar zorgt je interne thermostaat voor, als je nu naar buiten gaat de vrieskou in krijgt je lichaam een klap door de kou, die kou is op dat moment een “stressor”, oftewel een signaal om je lichaam weer aan de praat te krijgen zodat je weer opwarmt.

 

Mensen en dieren proberen zich staande te houden in een omgeving die verandert, hun lichaam probeert als die verandering bedreigend is om de processen die dan essentieel zijn binnen zekere grenzen te houden, zodat het goed functioneren gegarandeerd is. Dat proces heet Homeostase of Allostase. Als er bepaalde lichaamsprocessen buiten bepaalde grenzen dreigen te komen dan kan dat ervaren worden als stress. Op dat moment worden er allerlei systemen geactiveerd die helpen om dat allemaal weer in evenwicht te krijgen dat heet Stress-Respons.

 

Die respons bestaat in principe uit een snelle afscheiding van het hormaal adrenaline, dat gebeurt in een paar seconden. De adrenaline komt uit het bijniermerg in de bloedbaan en dat zorgt direct voor meer energietoevoer naar de lichaamsdelen die het op dat moment nodig hebben bijvoorbeeld het hart, de spieren en de hersenen.

 

Even daarna wordt via de hypofyse de bijnierschors aangezet tot afgifte van een tweede hormoon, dat hormoon wordt veel bij dieren gebruikt voor experimenten. Corticosteron bij dieren en bij mensen heet het cortisol. Die groep hormonen worden corticosteroïden genoemd, die zorgen ervoor dat uiteindelijk de rust weer terugkomt.

Het lichaam moet niet te lang worden blootgesteld aan die corticosteroïden, omdat het risico kan verhogen op hoge bloeddruk en diabetes, maar ook op allerlei hersenziekten zoals depressie.

 

In de vroege jeugd zijn de hersenen nog sterk in ontwikkeling, in die tijd zijn de hersenen dus extra gevoelig voor stress. Het gevolg daarvan is dat het op langer termijn gevolgen kan hebben, variërend van angststoornissen tot depressie en geheugenverlies.

Ook hier geldt dat ‘een beetje stress’ natuurlijk niet erg is, dat hoort erbij. Het gaat ‘m echt om heftige en langdurige en terugkomende vormen van stress, met name bij mishandeling denk daarbij aan seksueel misbruik, fysieke mishandeling en emotionele verwaarlozing.

Ook belangrijk om te weten is dat niet alle kinderen die blootstaan aan stress in hun vroege jeugd hersenschade oplopen. Het is alleen risicoverhogend. Vervolgens is dan de vraag waarom het ene kind geen schade oploopt en het andere wel. Dat wordt op dit moment nog nader onderzocht. Men vermoedt dat het te maken heeft met een soort genetische voorbestemdheid, waardoor het ene kind vatbaarder is dan het andere.


In de puberteit gaan jongeren hun grenzen verkennen, en gaan ze bewust op zoek naar stress. Kijk maar eens naar de rij wachtende bij de achtbanen. Kennelijk heeft hun lichaam behoefte aan de ‘kick’ die dit soort dingen teweegbrengt.

Die hang naar spanning kan echter ook vervelende bijwerkingen hebben, denk bijvoorbeeld aan Gamen, blowen en drinken, wat eveneens ook gezien kan worden als grenzen verkennen en ‘op zoek gaan naar een spannende ervaring’. Hoe eerder je daarmee begint, des te groter het risico op een latere verslaving. Het probleem is namelijk dat in de periode dat de hersenen nog in groei zijn, het beloningseffect groter is. En stress vergroot dat effect nog eens extra.

 

Tot zover is het verhaal wel min of meer bekend. Minder bekend is dat jongeren die niet zo gevoelig zijn voor stress, juist meer geneigd zijn tot het gebruik van alcohol en cannabis, met alle risico’s van dien. Verklaarbaar is dat wel natuurlijk, want hoe minder gevoelig je bent voor stress, hoe groter de behoefte om ernaar op zoek te gaan.

 

In de praktijk betekent dat, dat jongeren die matig lijken te reageren op spannende situaties, misschien eerder geneigd zijn om al op jonge leeftijd te gaan roken, drinken of blowen. En juist op jonge leeftijd beginnen met experimenteren, vormt een risico op latere verslavingsproblemen. 

Huiselijk geweld

Haaii,
Nu even een artikel over een onderwerp wat ik best wel ‘zwaar’ vindt, huiselijk geweld. Je hoort het tegenwoordig vaak, de reclames op televisie wijzen je erop. Ik heb er wat research over gedaan, over wat het nou precies is, welke vormen je ervan heb, wat te doen en nog een los stukje over kindermishandeling.

 

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door de huiselijke kring of de familie kring van het slachtoffer, de dader is een (ex-)partner, gezinslid, familielid, of een huisvriend (huiselijke kring). Onder huiselijk geweld vallen, lichamelijke & seksuele geweldpleging, belaging & bedreiging.

Kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerde mishandeling zoals uit eerwraak dat zie je nog bij vrouwen daar worden dan hun geslachtsdelen verminkt, partner geweld en ex-partner geweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking.

 

Qua geweld heb lichamelijk en geestelijke mishandeling. Geestelijk geweld komt veel voor, zelfs al bij jonge kinderen het is het belachelijk maken van iemand lichaam, uiterlijk of houding de jongere doen het natuurlijk nog niet met opzet maar het pesten wat je vaak hoort valt daar ook onder. Geestelijk geweld is ook iemand beperken zijn vrijheid, zelfontwikkeling en zelfontplooiing. Iemand persoonlijke activiteiten niet accepteren, iemand continu negatieve kritiek geven op wat hij/zij doet en zegt, dreigen het slachtoffer te verlaten en iemand verbieden de straat op te gaan of om contact te hebben met andere valt ook allemaal onder geestelijk geweld. Lichamelijk geweld is echt bedoeld om iemand aan te vallen en te verwonden. Vuistslagen, slaan, steken, snijden, bijten, knijpen, duwen, aan het haar trekken, stompen, trappen, schoppen, wurgen & urineren zijn al wat voorbeelden van lichamelijk geweld. Ook iemands lichaam verbranden zoals sigaretten uitdrukken op de huid en heet water of iemand gooien vallen onder lichamelijk geweld. Ook moord.

 

Wat moet je doen bij huiselijk geweld, het is belangrijk erover te praten met iemand die je vertrouwt, neem contact op met het steunpunt huiselijk geweld, bel het AMK of het centrum voor jeugd en gezin en heel belangrijk deel je verhaal met je lotgenoten.

In Nederland hebben ongeveer tussen de 200.000 & 230.000 mensen te maken met huiselijk geweld per jaar! In 2010 hebben ze gemeten dat maar 10% van alle gevallen aangifte durft te doen maar in 40% van alle aangiftes wordt de dader gepakt.

 

De straffen tegen huiselijk geweld vindt ik persoon laag, zo kan de politie een huisverbod indienen maar dan mag de dader voor 10 dagen het huis niet meer, dat lost dus vaak niks op. Het gaat wel om ernstige strafbare feiten dus de dader kan wel berecht worden.

 

Dit was mijn artikel over huiselijk geweld, laat me weten wat jullie ervan vonden en tot de volgende keer.

Gedragsproblemen bij jongeren.

Haaii,
in dit artikel van vandaag zal ik jullie meer gaan vertellen over de gedragsproblemen bij jongeren. Wat zien wij nou als gedragsproblemen? En wat beïnvloed dat gedrag?

 

Iedere jongere heeft wellis zijn dag niet dat hij met deuren slaat, maar wanneer is het nou zo ernstig dat je spreekt van een gedragsprobleem. Elke jongere vertoond wel eens ongewoon, tegendraads of afwijkend gedrag, maar wanneer deze gedragsproblemen structurele en destructieve vormen aan gaan nemen is er het heel duidelijk dat er meer aan de hand is. Zo’n 10% van alle ouders zegt dat hun kind een gedragsprobleem heeft en 5% van de jongere zelf geeft aan een gedragsprobleem te hebben.

Vaak is er niet 1 oorzaak die het gedragsprobleem veroorzaakt, maar gaat het om verschillende factoren bij elkaar. Wanneer de factoren een bedreiging zijn voor een goede ontwikkeling dan zijn het risicofactoren. Bieden de factoren bescherming aan de kinderen en jongeren dan worden ze beschermende of protectieve factoren genoemd. Wanneer de beschermende factoren niet genoeg tegenwicht bieden aan de risicofactoren wordt de kans op problemen groter. Als de risicofactoren elkaar gelijktijdig of achtereenvolgens versterken wordt de kans nog groter.

Los van alle risicofactoren en beschermende factoren kan gedrag zelf ook weer een aanzet zijn voor ergere gedragsproblemen en stoornissen. Kinderen die op jonge leeftijd al veel negatief gedrag vertonen kunnen zich als volwassene en in hun puberteit antisociaal gedragen. Naar de risicofactoren is veel onderzoek gedaan. De factoren kunnen zich bij het kind zelf bevinden maar ook zeker bij zijn/haar omgeving eromheen, kinderen en jongeren lopen een groter risico op het ontwikkelen van problemen als er meerdere risicofactoren samen spelen. De omgevingsfactoren spelen een grote rol, de kans dat een jongere een gedragsstoornis ontwikkelt wordt groter bij;

·         Alcohol &/of drugsgebruik door de ouders.

·         Relatieproblemen tussen de ouders.

·         Crimineel gedrag van de ouders.

·         Grote gezinnen waar veel broertjes en zusjes zijn.

·         Ongunstige buurtkenmerken.

·         Een lage sociaaleconomische status van het gezin.

·         Stress door materiële problemen.

·         Psychiatrische problemen bij de ouders.

·         Roken en veel stress tijdens de zwangerschap.

·         Lichamelijke kindermishandeling of verwaarlozing in de jeugd.

·         Uitstoting door leeftijdgenoten door bijvoorbeeld pesten.

·         Aansluiting bij leeftijdgenoten met verkeerd gedrag.

·         Een negatieve ouder & kind interactie, als bijvoorbeeld de ouders te streng zijn, weinig steun geven en weinig betrokken zijn bij hun kinderen, als de ouders agressief gedragen en niet consequent handelen als het kind zich dwingend gedraagt.

·         Een licht verstandelijke beperking, het risico op het ontwikkelen van ernstige gedragsproblemen is hoog bij jongeren met een laag IQ en beperkt sociaal aanpassingsvermogen omdat deze vaak voorkomen in combinatie met bijkomen kenmerken als leerproblemen, medische of organischeproblemen, problemen in het gezin en omgeving.

 

Voor een ouder kan het erg moeilijk zijn om met een kind met gedragsproblemen om te gaan. Moeilijk en dwars gedrag van een kind kan woede uitlokken bij een ouder die met harde discipline probeert het gedrag van het kind te beteugelen. Na verloop van tijd wordt deze aanpak minder effectief en mist zij het gewenste effect. Het draagt zelfs bij aan het ontstaan van meer gedragsproblemen. Harde discipline vergroot de kans dat een kind later gedragsproblemen ontwikkelt of crimineel wordt.

 

Nou dit was mijn artikeltje over de problemen bij jongeren, het gaat vooral om de risicofactoren. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden en tot de volgende keer.

Opvoeden

Haaii,
In dit artikel zal ik jullie wat meer vertellen over opvoeden, een goeie opvoeding is de basis voor een evenwichtig leven omdat je tijdens je opvoeding de normen en waarden leert. Eigenlijk zou je zo moeten worden opgevoed dat er geen jeugdzorg meer nodig is, maar nou ligt natuurlijk het probleem niet altijd bij het kind of de opvoeding.

 

Het opvoeden van een kind is belangrijk omdat het de basis is voor een evenwichtig leven. De ouders leren hun kinderen de normen en waarden en de tradities die bij hun cultuur horen. Doordat ze de juiste waarden en normen leren kunnen ze zich gaan socialiseren. Als ouder zijnde ben je betrokken bij de sociale en mentale ontwikkeling maar ook bij de lichamelijke ontwikkeling. Met de lichamelijke ontwikkeling ben je vaak bewuster bezig als ouder omdat je natuurlijk je kindje gaat leren kruipen en lopen. Zodra het ouder wordt ondersteun je ze met het leren fietsen, huppelen de wat “moeilijkere”dingetjes, daarin worden ze ondersteund door de ouders.

De sociaal-emotionele ontwikkeling is ook heel erg belangrijk en begint al bij het moment dat het kindje geboren is. Vanaf het moment dat je geboren bent ben je al bezig met de bang met je ouders, broertjes, zusjes en vriendjes en vriendinnetjes.

 

Een baby is in alles afhankelijk van diegene die voor hem zorgt. Het is heel belangrijk hoe die zorg geboden wordt. Als je zodra de baby huilt het een flesje geeft werkt dat niet, misschien huilt het wel vanwege buikkramp. Het is dus heel erg belangrijk hoe er op de behoeften van het kind wordt ingegaan, als dat goed gedaan wordt, wordt de band tussen het kind en de ouders ook sterker.  Ondanks dat een baby niet kan vertellen wat hij nodig heeft, voelt hij wel alles aan zo voelt hij de liefde die hij krijgt, en of de ouders blij met hem zijn. De baby raakt gewend aan de manier waarop ze met hem omgaan, de toon van hun stem, het knuffelen en praten, maar ook hoe ze op zijn gehuil op lachen reageren. Dit is een hele belangrijke wisselwerking tussen de ouders en het kind en hierdoor ontstaat ook de emotionele band tussen het kind en de ouders, ze gaan zich hechten aan elkaar. Wat ook heel erg belangrijk is, is dat de baby merkt dat de ouders blij zijn met hem dat ze hem blijven aanmoedigen om te gaan zitten of kruipen dat soort dingen. Door de acceptatie van zijn ouders durft hij zich verder te ontwikkelen en zal die dat ook zeker gaan doen met de nodige hulp.

 

Ook in de puberteit is sociaal-emotionele ontwikkeling nog steeds belangrijk, nu vooral voor de sociale vaardigheden en het zelfbeeld. Pubers mogen er vaak dan wel volwassen uitzien qua hun emoties is dat nog niet en is het dus heel belangrijk dat je in deze tijd als ouders zijnde ook je kind blijft ondersteunen.

 

Helaas is er nog vaak sprake van verwaarlozing bij kinderen, hier moet dan jeugdzorg bij komen. Een aantal voorbeelden van verwaarlozing zijn, ouders stellen te weinig grenzen, verwennen hun kinderen te veel, stellen geen belangstelling in hun hobby’s of zorgen voor te weinig structuur en regelmaat. Ook kan er sprake zijn van emotionele verwaarlozing, wat gebeurt er als de baby teveel aan zijn lot wordt overgelaten, als de ouders er niet zijn of niet op zijn behoeften ingaan? Dan mist hij de wisselwerking tussen ouder en kind, ook de bijbehorende positieve gevoelens die hij anders krijgt mist hij nu. Er gaan dingen ontbreken aan zijn menselijke behoeftes.  Het kind ontwikkeld zich wel lichamelijk maar trager want hij mist de aanmoediging, sociaal en emotioneel zal hij zich hellemaal niet of heel slecht ontwikkelen omdat de baby dat allemaal mist. Hij krijgt minder vertrouwen in zijn ouders, volwassenen maar ook in zichzelf. Als het honger heeft en huilt maar er komt niemand en als hij huilt omdat hij getroost wilt worden komt dan ook niemand zo laat je hem alleen en zo zal hij zich ook zeker voelen. Al snel zal het kind zich anders gaan ontwikkelen dan de kinderen om zich heen, hij zal zich niet goed durven te ontwikkelen uit angst voor de wereld om zich heen.

 

Helaas komt dit nu veel vaker voor volgens het advies- & meldpunt kindermishandeling (AMK). Het AMK noemt het pedagogische verwaarlozing en krijgt er 2 keer zoveel meldingen over dan 3 jaar geleden, toen de instantie pas begon met de registratie.
De gevolgen van psychische mishandeling of emotionele verwaarlozing kunnen zijn;

·         Angst.

·         Faalangst.

·         Stress.

·         Grote onzekerheid.

·         Depressie.

·         Eenzaamheid.

·         Het gevoel hebben steeds te worden afgewezen door anderen.

·         Heel veel problemen hebben met het vertrouwen van mensen.

Op latere leeftijd kan dit ook heel veel problemen geven aan de kinderen. Sommige kunnen zich er later nog zo rot om blijven voelen dat ze zichzelf gaan beschadigen zoals snijden of het krabben van henzelf. Sommige voelen zich er zo naar over dat ze er zelfs aan denken om zelfmoord te plegen.

De opvoeding vindt ik dus heel erg belangrijk, geen een kind moet met het gevoel rond lopen dat hij niks waard is, of onnodig is. Een goede opvoeding zorgt ervoor dat je als kind rustig kan opgroeien en ook op latere leeftijd met een lach terug kan kijken.

 

Laat me weten wat jullie ervan vinden en tot de volgende keer!

Bureau Jeugdzorg

Haaii,
in dit artikel ga ik jullie meer vertellen over bureau jeugdzorg, wat doen ze nou eigenlijk? En wanneer grijpen ze in? En als ze ingrijpen wat doen ze dan? Dat zal ik jullie gaan uitleggen, ben benieuwd naar jullie reacties en wat jullie nou van Jeugdzorg vinden.

 

Alle jongeren en kinderen met problemen hebben recht op passende hulp vanuit de jeugdzorg. Elk kind moet de kans krijgen om uit te groeien tot een evenwichtige volwassene. Niet alleen de hulp voor het kind wordt jeugdzorg genoemd ook als het hele gezin hulp nodig heeft gaat dat via jeugdzorg.

Op 1 Januari 2015 is de nieuwe wet voor jeugdzorg van start gegaan, dat houdt in dat nu bureau jeugdzorg de toegangspoort is voor de hele jeugdzorg. Elk verzoek om hulp wordt bekeken en beoordeeld, ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren, ouders en verzorgers of ze verwijzen ze eventueel door naar andere hulpverleners. 
Bureau jeugdzorg helpt de jongeren tot ze 18 zijn bij het opgroeien en de ouders bij het opvoeden. Een kind of jongere kan in de problemen raken en als de ouders er dan geen raad meer mee weten kunnen ze terecht bij bureau jeugdzorg, die bieden aandacht, steun en bescherming aan de jongeren en hun ouders, alles is vertrouwelijk. Soms kan met een paar gesprekken het probleem al opgelost zijn en kunnen de ouders en de jongeren weer verder. 
Als het probleem wat ingewikkelder ligt kunnen ze je door verwijzen naar speciale zorg, in overleg met de jongeren schrijven ze dan een indicatiebesluit. Dat moet je zien als een verwijsbrief tot speciale zorg.

Als het thuis echt mis gaat besluit de rechter dat de jongere bescherming nodig heeft, de gezinsvoogden begeleiden het gezin dan bij de opvoeding, dat is verplicht. Er wordt ook toezicht gehouden om te kijken of de gezinssituatie verbeterd en of alles goed gaat met de jongeren.

Ook als een minderjarige in contact komt met de politie komt het bij bureau jeugdzorg via de jeugdreclassering. Ze begeleiden de jongere die in aanraking is gekomen met justitie, ze gaan mee naar de rechtbank en zorgen ervoor dat die uit de problemen blijven.

Kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik iedereen kan het vroeg of laat tegenkomen en het kan overal zijn. Als u denkt dat iemand in de omgeving mishandeld wordt of verwaarloosd kunt u altijd contact opnemen met bureau jeugdzorg. 

Inleiding

Haaii,

ik ben Naomi de Wit een leerling van het Horizoncollege in Alkmaar. Voor de periode jeugdzorg moet ik 3 weken lang een blog bijhouden over jeugdzorg. Nog even wat meer over mezelf en wat ik doe, ik ben 17 en zit in het oriëntatiejaar van de opleiding SAW. Elke 8/10 weken wisselen wij van doelgroep en moeten daar opdrachten voor maken, nu is de doelgroep dus Jeugdzorg en zal ik als opdracht 3 weken lang deze blog daarvoor bijhouden. Ik zal allerlei artikelen posten over jeugdzorg, wat het nou precies inhoudt en wat ze doen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te lezen en een reactie is natuurlijk altijd welkom!